Suomeksi På svenska
Sök namn Sök aktiv ingredient Sök marknadsförare
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

På denna sida hittar du instruktionerna till läkemedlen, som våra kunder erbjuder. Här kan du lära dig om hur de olika läkemedlen skall användas och doseras samt annan väsentlig information användaren bör veta. Dessa instruktioner är godkända av Fimea. De visas endast som de senast godkända versionerna. Texterna är oftast tillgängliga som tvåspråkiga med finska åtföljt av svenska, eller som två separata språkversioner. Texterna öppnas genom att klicka på produktnamnet (visas som en länk).

Texterna kan sökas enligt flera kriterier: produktnamn, aktiv substans eller marknadsförare. Det räcker med början av sökordet.

T.ex. Sökordet "simva" hämtar alla läkemedelsnamn som börjar med simva vid sök enligt namn. Samma sökord hämtar endast substansen "simvastatatin" vid sök enligt aktiv substans. Genom att klicka på länken får man fram produktnamn.

Marknadsförarna ansvarar själva för sina produkter. Kontaktuppgifter till företaget visas med att klicka företagsnamnet på raden efter produktnamnet.