Suomeksi På svenska
Hae nimeä Hae vaikuttavaa ainetta Hae markkinoijaa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Löytyi 2 nimikettä
Nimi Vaikuttava aine Markkinoija
FENTANYL STADA FENTANYYLI STADA Nordic ApS
FENTANYL RATIOPHARM 12, 25, 50, 75, 100 MIKROG/H FENTANYYLI Teva Finland Oy