Suomeksi På svenska
Hae nimeä Hae vaikuttavaa ainetta Hae markkinoijaa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Löytyi 6 nimikettä
Nimi Vaikuttava aine Markkinoija
ARIPIPRAZOL STADA ARIPIPRATSOLI STADA Nordic ApS
ARIPIPRAZOLE ACCORD ARIPIPRATSOLI Accord Healthcare Oy
ARIPIPRAZOLE AVANSOR ARIPIPRATSOLI Avansor Pharma Oy
ARIPIPRAZOLE RATIOPHARM ARIPIPRATSOLI Teva Finland Oy
ARIPIPRAZOLE SANDOZ ARIPIPRATSOLI Sandoz A/S
LEMILVO ARIPIPRATSOLI Accord Healthcare Oy