Suomeksi På svenska
Hae nimeä Hae vaikuttavaa ainetta Hae markkinoijaa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Löytyi 4 nimikettä
Nimi Vaikuttava aine Markkinoija
METRONIDAZOL ACTAVIS METRONIDATSOLI Teva Finland Oy
METRONIDAZOLE BRAUN METRONIDATSOLI B. Braun Medical Oy
ROSAZOL METRONIDATSOLI Teva Finland Oy
ZIDOVAL METRONIDATSOLI Meda Oy