Suomeksi På svenska
Hae nimeä Hae vaikuttavaa ainetta Hae markkinoijaa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Löytyi 5 nimikettä
Nimi Vaikuttava aine Markkinoija
PARACETAMOL B. BRAUN PARASETAMOLI B. Braun Medical Oy
PARACETAMOL FRESENIUS KABI PARASETAMOLI Fresenius Kabi AB
PARACETAMOL RATIOPHARM PARASETAMOLI Teva Finland Oy
PARACETAMOL-RATIOPHARM PARASETAMOLI Teva Finland Oy
ROLOD PARASETAMOLI Sandoz A/S