Suomeksi På svenska
Hae nimeä Hae vaikuttavaa ainetta Hae markkinoijaa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Löytyi 3 nimikettä
Nimi Vaikuttava aine Markkinoija
SITAGLIPTIN/METFORMIN GLENMARK SITAGLIPTIINI,METFORMIINI Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB
SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE MYLA SITAGLIPTIINI,METFORMIINI Viatris Oy
SITAGLIPTIN/METFORMIN RATIOPHARM SITAGLIPTIINI,METFORMIINI Teva Finland Oy