Suomeksi På svenska
Sök namn Sök aktiv ingredient Sök marknadsförare
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z

På denna websida kan man söka upp bipacksedlar för generiska läkemedel som marknadsförs av företag som är medlemmar av den finska föreningen för generiska läkemedel "Rinnakkaislääketeollisuus ry". Texterna är de samma som finns i läkemedelsförpackningarna. Texterna är officiellt godkända av Fimea. De visas endast som de senast godkända versionerna. Texterna är oftast tillgängliga som tvåspråkiga med finska åtföljt av svenska, eller som två separata språkversioner. Texterna öppnas genom att klicka på produktnamnet (visas som en länk).

Texterna kan sökas enligt flera kriterier: produktnamn, aktiv substans eller marknadsförare. Det räcker med början av sökordet.

T.ex. Sökordet "simva" hämtar alla läkemedelsnamn som börjar med simva vid sök enligt namn. Samma sökord hämtar endast substansen "simvastatatin" vid sök enligt aktiv substans. Genom att klicka på länken får man fram produktnamn.

Marknadsförarna ansvarar själva för sina produkter. Kontaktuppgifter till företaget visas med att klicka företagsnamnet på raden efter produktnamnet.