Suomeksi På svenska
Hae nimeä Hae vaikuttavaa ainetta Hae markkinoijaa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Löytyi 505 vaikuttavaa ainetta
Vaikuttava aine
ESTRADIOLIHEMIHYDRAATTI
ABAKAVIIRI, LAMIVUDIINI
ADALIMUMABI
ADRENALIINI
AGOMELATIINI
AGOMELATIN
ALENDRONAATTI
ALENDRONAATTI, KOLEKALSIFEROLI
ALENDRONIHAPPO
ALFAKALSIDOLI
ALFUTSOSIINIHYDROKLORIDI
ALLOPURINOLI
ALMOTRIPTAANI
ALPROSTADIILI
AMFOTERISIINI
AMILORIDIHYDROKLORIDI + HYDROKLOORITIATSIDI
AMITRIPTYLIINIHYDROKLORIDI
AMLODIPIINI
AMOKSISILLIINI
AMOKSISILLIINI JA ENTSYYMI-INHIBIITTORI
AMOROLFIINI
AMPISILLIINI
ANAGRELIDI
ANAGRELIDIHYDROKLORIDIMONOHYDRAATTI
ANASTROTSOLI
APOMORFIINIHYDROKLORIDIHEMIHYDRAATTI
ARIPIPRATSOLI
ARIPIPRAZOLI
ARSEENITRIOKSIDI
ASETYYLIKYSTEIINI
ASETYYLISALISYYLIHAPPO
ASETYYLISALISYYLIHAPPO,KOFEIINI
ASIKLOVIIRI
ASITRETIINI
ASITROMYSIINI
ASKORBIINIHAPPO
ATENOLOLI
ATORVASTATIINI
ATOSIBAANI
ATOVAKVONI JA PROGUANIILIHYDROKLORIDI
ATROPIINI
ATSELASTIINI
ATSITROMYSIINI
BAKLOFEENI
BEKLOMETASONI
BENDAMUSTIINI
BENDAMUSTIINIHYDROKLORIDI
BENDAMUSTIINIHYDROKLORIDIMONOHYDRAATTI
BENTSYDAMIINI
BETAHISTIINI
BETAHISTIINIDIHYDROKLORIDI
BETAHISTIINIHYDROKLORIDI
BETSAFIBRAATTI
BIKALUTAMIDI
BIMATOPROSTI
BISOPROLOLI
BISOPROLOLI JA TIATSIDI
BISOPROLOLIFUMARAATTI
BISOPROLOLIHEMIFUMARAATTI
BOSENTAANI
BRINTSOLAMIDI
BROMOKRIPTIINI
BUDESONIDI
BUPIVAKAIINI
BUPRENORFIINI
BUPRENORFIINI / NALOKSONI
BUSPIRONI
BUSPIRONIHYDROKLORID
BUSULFAANI
CLOPIDOGREL
DEKSAMETASONI
DEKSPANTENOLI
DEKSTROMETORFAANIHYDROBROMIDI
DESLORATADIINI
DESOGESTREELI
DESOGESTREELI JA ETINYYLIESTRADIOLI
DESOGESTREELI, ETINYYLIESTRADIOLI
DESONIDI
DIATSEPAAMI
DIKLOFENAAKKI
DIKLOFENAAKKIKALIUM
DILTIATSEEMI
DINATRIUMKROMOGLIKAATTI
DISULFIRAAMI
DOKSISYKLIINI
DOKSORUBISIINIHYDROKLORIDI
DONEPETSIILI
DONEPETSIILIHYDROKLORIDI
DOPAMIINI
DORTSOLAMIDI JA TIMOLOLI
DORTSOLIAMIDI
DORTSOLIAMIDI JA TIMOLOLI
DORTSOLIAMIDI/TIMOLOLI
DOSETAKSELI
DROSPIRENONI JA ESTROGEENI
DROSPIRENONI, ETINYYLIESTRADIOLI
DULOKSETIINI
DUTASTERIDE
DUTASTERIDI
DYDROGESTERONI
EFAVIRENTSI
EFEDRIINIHYDROKLORIDI
EKSEMESTAANI
ELETRIPTAANI
ENALAPRIILI
ENALAPRIILI JA DIUREETIT
ENALAPRIILIMALEAATTI
ENALAPRIILIMALEAATTI/HYDROKLOORITIATSIDI
EPIRUBIINIHYDROKLORIDI
EPIRUBISIINIHYDROKLORIDI
EPOETIINI
EPOETIINI THEETA
EPROSARTAANI
EPTIFIBATIDI
ESOMEPRATSOLI
ESSITALOPRAAMI
ESTRADIOLI
ESTRADIOLI,DYDROGESTERONI
ESTRADIOLI/NORETISTERONIASETAATTI
ESTRADIOLIHEMIHYDRAATTI
ETANERSEPTI
ETINYYLIESTRADIOLI JA DROSPIRENONI
ETINYYLIESTRADIOLI, DROSPIRENONI
ETINYYLIESTRADIOLI/DIENOGESTI
ETONOGESTREELI, ETINYYLIESTRADIOLI
ETOPISIDI
ETOPOSIDI
ETORICOXIB
ETORIKOKSIBI
ETSETIMIBI
ETSETIMIBIÄ
EVEROLIMUUSI
FAMSIKLOVIIRI
FEKSOFENADIINIHYDROKLORIDI
FELODIPIINI
FENOFIBRAATTI
FENOKSIMETYYLIPENISILLIINI
FENTANYYLI
FENYTOIINI
FENYYLIEFRIINI
FENYYLIEFRIINIHYDROKLORIDI
FENYYLIPROPANOLIAMIINI
FERRI HYDROXIDUM SACCHARATUM
FEXOFENADIN
FILGRASTIIMI
FINASTERIDI
FLEKAINIDI
FLUDARABIINI
FLUDARABIINIFOSFAATTI
FLUKONATSOLI
FLUMATSENIILI
FLUOKSETIINI
FLUOROURASIILI
FLUTIKASONI,ATSELASTIINI
FLUTIKASONIPROPIONAATTI
FLUVASTATIINI
FLUVOKSAMIINIMALEAATTI
FOLIINIHAPPO
FOOLIHAPPO
FORMOTEROLIFUMARAATTIDIHYDRAATTI
FROVATRIPTAANI
FROVATRIPTAANISUKSINAATTIMONOHYDRAATTI
FUROSEMID
FUROSEMIDI
FUSIDIINIHAPPO
GABAPENTIINI
GALANTAMIINI
GAPAPENTIINI
GEMSITABIINI
GESTODEENI JA ETINYYLIESTRADIOLI
GLATIRAMEERI
GLIMEPIRIDI
GLUKOOSI
GLUKOSAMIINI
GLUKOSAMIINISULFAATTI
GLYKOPYRRONI
GLYKOPYRRONI,NEOSTIGMIINI
GLYSERYYLITRINITRAATTI
GRANISETRONI
HYDROKLOORITIATSIDI JA KALIUMIA SÄÄSTÄVÄ
HYDROKLOORITIATSIDI,EPROSARTAANI
HYDROKORTISONI
HYDROKSITSIINIHYDROKLORIDI
IBANDRONAATTI
IBANDRONIHAPPO
IBUPROFEENI
IBUPROFEENI,KODEIINI
IBUPROFEENILYSINAATTI
IBUPROFEIINI
IDARUBISIINIHYDROKLORIDI
IMATINIBI
IMATINIBIMESILAATTI
IMIKIMODI
INJEKTIONESTEISIIN KÄYTETTÄVÄ VESI
IPRATROPIUMBROMIDI
IPRATROPIUMBROMIDI, SALBUTAMOLI
IRINOTEKAANI
IRINOTEKAANIHYDROKLORIDITRIHYDRAATTI
ISOSORBIDI-5-MONONITRAATTI
ISOSORBIDIMONONITRAATTI
ISOTRETINOIINI
ISPAGHULA (PSYLLIUMIN SIEMENET)
ISPAGHULA (PSYLLIUMIN SIEMENET), SENNAGLYKOSIDI
KALIUMHYDROKSIDI JA DIKALIUMFOSFAATTITRIHYDRAATTI
KALIUMKLORIDI
KALSIPOTRIOLI
KALSIUMFOLINAATTI
KALSIUMGLUKONAATTI
KALSIUMKARBONAATTI
KALSIUMKARBONAATTI,KOLEKALSIFEROLI
KALSIUMLAKTAATTIGLUKONAATTI + KALSIUMKARBONAATTI
KALSIUMLAKTOBIONAATTI, KALSIUMGLUKONAATTIMONOHYDRAATTI
KANDESARTAANISILEKSITIILI + HYDROKLOORITIATSIDI
KANDESARTAANISILEKSITIILI
KANDESARTAANISILEKSITIILI JA HYDROKLOORITIATSIDI
KANDESARTAANISILEKSITIILI, HYDROKLOORITIATSIDI
KAPESITABIINI
KARBAMIDI
KARBOPLATIINI
KARVEDILOLI
KEFAKLORI
KEFALEKSIINI
KEFTATSIDIIMIPENTAHYDRAATTI
KEFTRIAKSONI
KEFUROKSIIMI
KETAMIINIHYDROKLORIDI
KETIAPIINI
KETIAPIINIA
KETIAPIINIFUMARAATTI
KETOKONATSOLI
KETOPROFEENI
KLARITROMYSIINI
KLIININEN RAVINTOVALMISTE
KLINDAMYSIINI
KLINDAMYSIINI,TRETINOIINI
KLINDAMYSIINIFOSFAATTI
KLOKSASILLIINI
KLOMIPRAMIINIHYDROKLORIDI
KLOORIDIATSEPOKSIDI
KLOORIDIATSEPOKSIDI,AMITRIPTYLIINI
KLOORIDIATSEPOKSIDI,KLIDINIUMBROMIDI
KLOORIHEKSIDIINIDIHYDROKLORIDI, BENTSOKAIINI
KLOPIDOGREELI
KLOPIDOGREELIBESILAATTI
KLOTSAPIINI
KODEIINIFOSFAATTIHEMIHYDRAATTI, GUAIFENESIINI, AMMONIUMKLORIDI, TIMJAMIUUTE
KODEIINIFOSFAATTIHEMIHYDRAATTI, PARASETAMOLI
KOLEKALSIFEROLI (VIT D3)
KOLEKALSIFEROLI (VIT D3),KALSIUMKARBONAATTI
KOLISTIINI
KOLKISIINI
KONDROITIINISULFAATTI
KSYLOMETATSOLIINI
L-ALANIINI/L-GLUTAMIINIA
LAKTULOOSI
LAMOTRIGIINI
LANSOPRATSOLI
LATANOPROST
LATANOPROSTI
LATANOPROSTI JA TIMOLOLIMALEAATTI
LATANOPROSTI, TIMOLOLI
LEFLUNOMIDI
LERCANIDIPIINI
LETROTSOLI
LEUPRORELIINIASETAATTI
LEVETIRASETAAMI
LEVODOPA JA KARBIDOPA
LEVODOPA/KARBIDOPA
LEVODOPA/KARBIDOPA/ENTAKAPONI
LEVOFLOKSASIINI
LEVOMENTOLI, KAMFERI, EUKALYPTUSÖLJY, TÄRPÄTTIÖLJY JA TYMOLI
LEVONORGESTREELI
LEVOSETIRITSIINIDIHYDROKLORIDI
LEVOSETIRITSIINIDIHYDROKLORIDIA
LEVOSETIRITSIINIHYDROKLORIDI
LIDOKAIINI
LIDOKAIINI, PRILOKAIINI
LIDOKAIINIHYDROKLORIDI
LINETSOLIDI
LIPEGFILGRASTIIMI
LISINOPRIILI (DIHYDRAATTINA)
LISINOPRIILI
LOPERAMIDI
LOPERAMIDIHYDROKLORIDI
LORATADIINI
LORATSEPAAMI
LOSARTAANI, HYDROKLOORITIATSIDI
LOSARTAANIKALIUM
LOSARTAANIKALIUM / HYDROKLOORITIATSIDI
LOSARTAANIKALIUM JA HYDROKLOORITIATSIDI
LOVASTATIINI
LYMECYKLIINI
LYMESYKLIINI
MAGNESIUMHYDROKSIDI
MAGNESIUMHYDROKSIDI,KALSIUMKARBONAATTI
MAGNESIUMSULFAATTI
MAKROGOL
MAKROGOLI
MANNITOLI
MELATONIINI
MELOKSIKAAMI
MEMANTIINI
MEMANTIINIHYDROKLORIDI
MEROPENEEMI
MEROPENEMUM TRIHYDRICUM
METADONIHYDROKLORIDI
METENAMIINI
METFORMIINI
METFORMIINIHYDROKLORIDI
METOKLOPRAMIDI
METOPROLOLI
METOPROLOLISUKSINAATTI
METOTREKSAATTI
METRONIDATSOLI
METYYLIFENIDAATTI
METYYLIFENIDAATTIHYDROKLORIDI
MG VALSARTAANI JA HYDROKLOORITIATSIDI
MIDATSOLAAMI
MIRTATSAPIINI
MITOKSANTRONI
MOKLOBEMIDI
MOKSIFLOKSASIINI
MOKSONIDIINI
MOMETASON.FUR.
MOMETASONI
MOMETASONIFUROAATTI
MONTELUKAST
MONTELUKASTI
MONTELUKASTINATRIUM
MORFIINISULFAATTIPENTAHYDRAATTI
MYKOFENOLAATTIMOFETIILI
MYKOFENOLIHAPPO
NABUMETONI
NALOKSONIHYDROKLORIDI
NALTREKSONI
NAPROKSEENI
NARATRIPTAANI
NATRIUMFLUORIDI
NATRIUMFLUORIDI, YHDISTELM?VALMISTEET
NATRIUMGLYSEROFOSFAATTIPENTAHYDRAATTI
NATRIUMKLORIDI
NATRIUMKLORIDI 235 MG/ML
NATRIUMKLORIDI, GLUKOOSI
NATRIUMVALPROAATTI/VALPROIINIHAPPO
NATRIUMVETYKARBONAATTI
NELARABIINI
NIFEDIPIINI
NORADRENALIINITARTRAATTI
NORETISTERONI JA ESTROGEENI
NORFLOKSASIINI
NYSTATIINI
OKSALIPLATIINI
OKSATSEPAAMI
OKSIBUTINIINI
OKSIKODONI
OKSIKODONIHYDROKLORIDI
OKSIKODONIHYDROKLORIDI / NALOKSONIHYDROKLORIDI
OKSIMETATSOLIINIHYDROKLORIDI
OKSKARBATSEPIINI
OLANTSAPIINI
OLMESARTAANIMEDOKSOMIILI
OLMESARTAANIMEDOKSOMIILI/HYDROKLOORITIATSIDI
OMEPRATSOLI
ONDANSETRONI
ONDANSETRONIHYDROKLORIDIDIHYDRAATTI
ORFENADRIINI
ORFENADRIINI,PARASETAMOLI
ORLISTAATTI
PAKLITAKSEL
PAKLITAKSELI
PANKREATIINI
PANTOPRATSOLI
PANTOPRAZOLI
PARACETAMOL
PARASETAMOL
PARASETAMOLI
PARASETAMOLI, KODEIINIFOSFAATTIHEMIHYDRAATTI
PARASETAMOLI/KOFEIINI
PARASETAMOLIN JA MUIDEN LÄÄKEAINEIDEN (E
PARIKALSITOLI
PAROKSETIINI
PENTOKSIFYLLIINI
PERINDOPRIILI
PERINDOPRIILI-TERT-BUTYYLIAMIINI/INDAPAMIDI
PIMEKROLIMUUSI
PIOGLITATSONI
PIPERASILLIINI,TATSOBAKTAAMI
PIROKSIKAAMI
PRAMIPEKSOLI
PRAMIPEKSOLIDIHYDROKLORIDIMONOHYDRAATTI
PRAVASTATIINI
PRAVASTATIININATRIUM
PREGABALIINI
PROPOFOLI
PROPRANOLOLI
PYRIDOKSIINI (B6-VIT.),FOOLIHAPPO,SYANOKOBALAMIINI
PYRIDOKSIINIHYDROKLORIDI
PYRIDOSTIGMIINI
RAMIPRIILI
RANITIDIINI
RANITIDIINIHYDROKLORIDI
RASAGILIINI
RASAGILIINITARTRAATTI
RASVAEMULSIOT
REPAGLINIDI
RESLITSUMABI
RETEPLAASI
RISEDRONAATTINATRIUM
RISPERIDONI
RITSATRIPTAANI
RITUKSIMABI
RIVASTIGMIINI
RIVASTIGMIN
ROKSITROMYSIINI
ROKURONIUMBROMIDI
ROPINIROLI
ROPIVAKAIINI
ROSUVASTATIINI
ROSUVASTATIN
SALBUTAMOLI
SELEENISULFIDI
SELEGILIINIHYDKLORIDI
SELEKOKSIBI
SELIPROLOLIHYDROKLORIDI
SERTRALIINI
SETIRITSIINI
SETIRITSIINIDIHYDROKLORIDI
SEVELAMEERI
SIKLOSPORIINI
SILDENAFIILI (SITRAATTI)
SILDENAFIILI
SILDENAFIL
SIMETIKONI
SIMVASTATIINI
SINAKALSEETTI
SINAKALSEETTIHYDROKLORID
SIPROFLOKSASIINI
SISATRAKUURI
SISPLATIINI
SITALOPRAAMI
SOIJAÖLJY
SOMATROPIINI
SOTALOLIHYDROKLORIDI
STERIILI VESI
SUKSAMETONIUMKLORIDI
SULFAMETOKSATSOLI JA TRIMETOPRIIMI
SUMATRIPTAANI
SYANOKOBALAMIIN
SYANOKOBALAMIINI
SYKLITSIINI
SYPROTERONI JA ETINYYLIESTRADIOLI
SYTARABIINI
TADALAFIILI
TAKROLIMUUSI
TAMSULOSIINI
TAMSULOSIINIHYDROKLORIDI
TELMISARTAANI
TELMISARTAANI, HYDROKLOORITIATSIDI
TEMOTSOLOMIDI
TENOFOVIIRIDISOPROKSIILI
TERBINAFIINI
TERBINAFIINIHYDROKLORIDI
TETRASYKLIINI
TIAMIINIHYDROKLORIDI, PYRIDOKSIINIHYDROKLORIDI, SYANOKOBALAMIINI
TIBOLONI
TIOPENTAALINATRIUM
TITSANIDIINI
TITSANIDIINIHYDROKLORIDI
TOBRAMYSIINI
TOLFENAAMIHAPPO
TOLTERODIINI
TOLTERODIINITARTRAATTI
TOPIRAMAATTI
TOPOTEKAANI
TOPOTEKAANIHYDROKLORIDI
TOREMIFEENI
TRAMADOLI
TRAMADOLIHYDROKLORIDI
TRANEKSAAMIHAPPO
TRAVOPROSTI
TRAVOPROSTI,TIMOLOLI
TREPROSTINIILI
TRIAMSINOLONI
TRIMETOPRIIMI
TROSPIUM
TSOLEDRONIHAPPO
TSOLMITRIPTAANI
TSOLPIDEEMI
TSOLPIDEEMITARTRAATTI
TSONISAMIDI
TSOPIKLONI
TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTE
TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTE, JUOMA
URSODEOKSIKOOLIHAPPO
VALACICLOVIR
VALASIKLOVIIRI
VALSARTAANI
VALSARTAANI JA HYDROKLOORITIATSIDI
VALSARTAANI/HYDROKLOORITIATSIDI
VENLAFAKSIINI
VERAPAMIILI
VINORELBIINI
VORIKONATSOLI
ZOLMITRIPTAN